Primăria Bogda județul Timiș

NOTIFICAREA DREPTULUI DE PREEMTIUNE ,OFERTA DEPUSA DE MAIER OCTAVIAN PETRU