Primăria Bogda județul Timiș

Inchirierea pajistilor pe anul 2020

Avand in vedere hotarare nr 19 din 13.05.2020 prin care a fost aprobata procedura de inchiriere a pajistilor aflate in proprietatea privata a comunei Bogda.In data de 25.05.2020 ora 10 la sediul primarie va avea loc atribuirea pajistilor disponibile.