Primăria Bogda județul Timiș

Dispoztia nr.1/2019 privind acoperirea deficitului bugetar local din excedentul anilor precedenti