Primăria Bogda județul Timiș

Dispozitia nr.28 privind stabilirea salariului de baza brut lunar al asistentului personal Blaga Petru incepand cu luna ianuarie 2019