Primăria Bogda județul Timiș

Dispozitia nr.2/20019 privind aprobarea acordarii, indemnizatiei de hrana, incepand cu luna ianuariei 2019, functionarilor publici,personalului contractual, angajatilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului