Primăria Bogda județul Timiș

Dipozitia nr.5/2015 privind stabilirea salariului de baza lunar al asistentului personal al persoanei cu handicap grav d-na Bratu Adriana