Primăria Bogda județul Timiș

Dispoziții (2019)

15/04/2019 Dispozitia nr.22 privind numirea doamnei Matei Ioana Patricia ca functionar public de executie,in functia publica de referent de specialitate, clasa II , grad profesional principal la compartimentul financiar contabil

15/04/2019 Dispozitia nr.21 privind numirea domnului Rancu Vasile Daniel ca functionar public de executie, in functia publica de referent, clasa III,grad profesional principal la compartimentul impozite si taxe

15/04/2019 Dispozitia nr.20 privind convocarea Consiliului local Bogda pentru data de 29.03.2019

25/02/2019 Dispoztia nr.1/2019 privind acoperirea deficitului bugetar local din excedentul anilor precedenti

25/02/2019 Dispozitia nr.2/20019 privind aprobarea acordarii, indemnizatiei de hrana, incepand cu luna ianuariei 2019, functionarilor publici,personalului contractual, angajatilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului

25/02/2019 Dispozitia nr.19/2019 privind constituirea Comisiei de concurs/examen si a Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru examenul/concursul de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante in aparatul de specialitate al primarului comunei Bogda

25/02/2019 Dispozitia nr.18/2019 privind convocarea Consiliului local Bogda in data de 22.01.2019 ora 10

25/02/2019 Dispozitia nr.17/2019 privind actualizarea si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Bogda cat si Regulamentul intern de functionare

25/02/2019 Dispozitia nr.16/2019 privind stabilirea salariului lunar d-ului Rancu Daniel - referent 1A - cu atributii de asistent social-operator rol

25/02/2019 Dispozitia nr.15/2019 privind stabilirea salariului lunar d-nei Matei Ioana Patricia - inspector de specialitate

25/02/2019 Dispozitia nr.14/2019 privind stabilirea salariului lunar d-ului Cernat Constantin - muncitor-pompier

25/02/2019 Dispozitia nr.13/2019 privind stabilirea salariului lunar d-nei Szentes Daniela Florina - referent debutant cu atributii de casier

25/02/2019 Dispozitia nr.12/2019 privind stabilirea salariului lunar d-ului Pacurari Ovidiu -sofer

25/02/2019 Dispozitia nr.11/2019 privind stabilirea salariului lunar d-nei Boiciuc Ionela Mihaiela - inspector principal, cu atributii de secretar

25/02/2019 Dispozitia nr.10/2019 privind stabilirea indemnizatiei viceprimarului comunai Bogda

25/02/2019 Dispozitia nr.9/2019 privind stabilirea indemnizatiei primarului comunei Bogda

25/02/2019 Dispozitia nr.8/2019 privind actualizarea Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern/managerial al comunei Bogda

25/02/2019 Dispozitia nr.7/2019 privind numirea si stabilirea atributiilor Consilierului etic in cadrul comunei Bogda

25/02/2019 Dispozitia nr.4/2019 privind stabilirea salariului de baza lunar al asistentului personal al persoanei cu handicap grav d-na Rus Ecaterina

25/02/2019 Dispozitia nr.3/2019 privind stabilirea salariului de baza brut lunar al asistentului personal al persoanei cu handicap grav d-na Moldovan Loredana Elena

25/02/2019 Dipozitia nr.5/2015 privind stabilirea salariului de baza lunar al asistentului personal al persoanei cu handicap grav d-na Bratu Adriana