Primăria Bogda județul Timiș

Dispoziții (2019)

02/10/2019 Dispozitia nr.47 privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral

18/09/2019 Dispozitia nr.46 privind convocarea Consiliului local Bogda pentru data de 24.09.2019 ora 10

18/09/2019 Dispozitia nr.45 privind desemnarea reprezentatului Primariei Bogda in Consiliul de Administrare a Scolii Primare Charlottenburg

17/09/2019 Dispozitia nr.44 privind constituirea Comisiei de constatare a pagubelor produse de speciilor de fauna de interes cinegetic culturilor agricole, de evaluare a acestora si de stabilire a raspunderii civile

09/09/2019 Dispozitia nr.43 privind numirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de ocupare a postului contractual vacant - sofer microbuz scolar

09/09/2019 Disopzitia nr.42 privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a postului contractual vacant - sofer microbuz transport scolar

06/09/2019 Dispozitia nr.41 privind numirea d-ului Muntean Petru curator pentru minorii Ham Valentin- Marinel si Ham Valentina - Eleonora

02/09/2019 Dispozitia nr.40 privind incetarea contractului individual de munca a d-ului Pacurari Ioan Ovidiu

29/07/2019 Dispozitia nr.39 privind aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanta pentru functionarii publici si personalului contractual din cadrul primariei comunei Bogda

26/07/2019 Dispozitiea nr.37 privind incetarea indemnizatiei lunare a numitului Matei Traian persoana cu handicap grav

26/07/2019 Dispozitia nr.38 privind acordarea unei indemnizatii lunare d-nei Matei Sabina asistent personal a persoanei cu handicap grav Matei Traian

08/07/2019 Dispozitia nr.36 privind delegarea atributiilor de primar

08/07/2019 Dispozitia nr.35 privind delegarea atributiilor de secretar

08/07/2019 Dispozitia nr.34 privind delegarea atributiilor de primar

27/05/2019 Dispozitia nr.33 privind convocarea Consiliului local Bogda pentru data de 31.05.2019 ora 10

02/05/2019 Dispozitia nr.32 privind stabilirea salariului de baza brut lunar al asistentului personal Iovanut Angela incepand cu luna ianuarie 2019

02/05/2019 Dispozitia nr.31 privind stabilirea salariului de baza brut lunar al asistentului personal Turc Niculina incepand cu luna ianuarie 2019

02/05/2019 Dispozitia nr.30 privind stabilirea salariului de baza brut lunar al asistentului personal Ciubotaru Lilinana Laura incepand cu luna ianuarie 2019

02/05/2019 Dispozitia nr.29 privind stabilirea salariului de baza brut lunar al asistentului personal Bontea Ana incepand cu luna ianuarie 2019

02/05/2019 Dispozitia nr.28 privind stabilirea salariului de baza brut lunar al asistentului personal Blaga Petru incepand cu luna ianuarie 2019

26/04/2019 Dispozitia nr.27 privind numirea unui curator special pentru minora Jebelean Alina - Cristina

26/04/2019 Dispozitia nr.26 privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European in anul 2019

23/04/2019 Dispozitia nr.25 privind acordarea unei indemnizatii lunare d-ului Stanescu Sorin Claudiu asistent personal a persoanei cu handicap grav Stanescu Sorin

19/04/2019 Dispozitia nr.24 privind incetarea contractului individual de munca a doamnei Stanescu Ecaterina din functia de asistent personal

15/04/2019 Dispozitia nr.22 privind numirea doamnei Matei Ioana Patricia ca functionar public de executie,in functia publica de referent de specialitate, clasa II , grad profesional principal la compartimentul financiar contabil

15/04/2019 Dispozitia nr.21 privind numirea domnului Rancu Vasile Daniel ca functionar public de executie, in functia publica de referent, clasa III,grad profesional principal la compartimentul impozite si taxe

15/04/2019 Dispozitia nr.20 privind convocarea Consiliului local Bogda pentru data de 29.03.2019

02/04/2019 Dispozitia nr.23 privind incetarea dreptului de alocatie de sustinerea familiei a doamnei Cadar Lacramioara Angelica

25/02/2019 Dispoztia nr.1/2019 privind acoperirea deficitului bugetar local din excedentul anilor precedenti

25/02/2019 Dispozitia nr.2/20019 privind aprobarea acordarii, indemnizatiei de hrana, incepand cu luna ianuariei 2019, functionarilor publici,personalului contractual, angajatilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului

25/02/2019 Dispozitia nr.19/2019 privind constituirea Comisiei de concurs/examen si a Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru examenul/concursul de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante in aparatul de specialitate al primarului comunei Bogda

25/02/2019 Dispozitia nr.18/2019 privind convocarea Consiliului local Bogda in data de 22.01.2019 ora 10

25/02/2019 Dispozitia nr.17/2019 privind actualizarea si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Bogda cat si Regulamentul intern de functionare

25/02/2019 Dispozitia nr.16/2019 privind stabilirea salariului lunar d-ului Rancu Daniel - referent 1A - cu atributii de asistent social-operator rol

25/02/2019 Dispozitia nr.15/2019 privind stabilirea salariului lunar d-nei Matei Ioana Patricia - inspector de specialitate

25/02/2019 Dispozitia nr.14/2019 privind stabilirea salariului lunar d-ului Cernat Constantin - muncitor-pompier

25/02/2019 Dispozitia nr.13/2019 privind stabilirea salariului lunar d-nei Szentes Daniela Florina - referent debutant cu atributii de casier

25/02/2019 Dispozitia nr.12/2019 privind stabilirea salariului lunar d-ului Pacurari Ovidiu -sofer

25/02/2019 Dispozitia nr.11/2019 privind stabilirea salariului lunar d-nei Boiciuc Ionela Mihaiela - inspector principal, cu atributii de secretar

25/02/2019 Dispozitia nr.10/2019 privind stabilirea indemnizatiei viceprimarului comunai Bogda

25/02/2019 Dispozitia nr.9/2019 privind stabilirea indemnizatiei primarului comunei Bogda

25/02/2019 Dispozitia nr.8/2019 privind actualizarea Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern/managerial al comunei Bogda

25/02/2019 Dispozitia nr.7/2019 privind numirea si stabilirea atributiilor Consilierului etic in cadrul comunei Bogda

25/02/2019 Dispozitia nr.4/2019 privind stabilirea salariului de baza lunar al asistentului personal al persoanei cu handicap grav d-na Rus Ecaterina

25/02/2019 Dispozitia nr.3/2019 privind stabilirea salariului de baza brut lunar al asistentului personal al persoanei cu handicap grav d-na Moldovan Loredana Elena

25/02/2019 Dipozitia nr.5/2015 privind stabilirea salariului de baza lunar al asistentului personal al persoanei cu handicap grav d-na Bratu Adriana