Primăria Bogda județul Timiș

Hotararea nr.10 privind aprobarea Planului de pregatire, formare si perfectionare profesionala in anul 2020