Primăria Bogda județul Timiș

25 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului Popriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se înaintează CL Bogda spre aprobare