Primăria Bogda județul Timiș

16 Privind darea în folosință gratuită pe o perioadă de 5 ani a spațiului aflat în clădirea fostei școli ce aparține de satul Altringen