Primăria Bogda județul Timiș

Hotărârile Autorității Deliberative (2020)

10/01/2020 Hotararea nr.15 privind aprobarea listei de investitii si achizitii publice pe anul 2020

10/01/2020 Hotararea nr.14 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului comunei Bogda

10/01/2020 Hotararea nr.13 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Bogda pentru anul scolar 2020-2021

10/01/2020 Hotararea nr.12 privind aprobarea tarifelor unice si a tarifelor distincte practicate de catre Retim Ecologic Service SRL

10/01/2020 Hotararea nr.11 privind aprobarea Organigramei si a Statului de Functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Bogda

10/01/2020 Hotararea nr.10 privind aprobarea Planului de pregatire, formare si perfectionare profesionala in anul 2020

10/01/2020 Hotararea nr.9 privind achizitionarea serviciilor de intretinere si reparare a iluminatului public in comuna Bogda

10/01/2020 Hotararea nr.8 privind aprobarea Contractului de prestari servicii contabile incheiat cu Cabinet Individual Blaj Minodora

10/01/2020 Hotararea nr.7 privind aprobarea Contractului de prestari servicii informatice incheiat cu SC Sobis Solutions SRL

10/01/2020 Hotararea nr.6 privind aprobarea achizitionarii si incheierii unui contract de prestari servicii juridice

10/01/2020 Hotararea nr.5 privind aprobarea Contractului de reprezentare juridica incheiat cu Cabinet Av. Lazarov Adriana

10/01/2020 Hotararea nr.4 privind achizitionarea serviciilor de intretinere si reparare a camerelor de supraveghere

10/01/2020 Hotararea nr.3 privind aprobarea Contractului de prestari servicii de achizitii publice incheiat cu SC Lupu Daniela Expert SRL

10/01/2020 Hotararea nr.2 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2019

10/01/2020 Hotararea nr.1 privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 2019