Primăria Bogda județul Timiș

24 Dispoziție privind Regulamentul ce cuprinde măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții, precum și a dispozițiilor ale autorității executive