Primăria Bogda județul Timiș

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Popriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se înaintează CL Bogda spre aprobare

17 iunie 2021