Primăria Bogda județul Timiș

Hotararea nr.6/2019 privind aprobarea Organigramei si a statului de Functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Bogda