Primăria Bogda județul Timiș

Hotararea nr.17 privind aprobarea cererii depusa de Bundaciu Vasile Adrian conform Legii 15/2003 si atribuirea in folosinta gratuita a terenului situat in Charlottenburg CF 403140