Primăria Bogda județul Timiș

Hotărâri de consiliu (2019)

29/03/2019 Hotararea nr.18 privind aprobarea cerereii depusa de Comanescu Gherghina conform Legii 15/2003 si atribuirea gratuita a terenului situat in Charlottenburg CF 403141

29/03/2019 Hotararea nr.17 privind aprobarea cererii depusa de Bundaciu Vasile Adrian conform Legii 15/2003 si atribuirea in folosinta gratuita a terenului situat in Charlottenburg CF 403140

29/03/2019 Hotararea nr.15 privind insusirea si aprobarea documentatiei de dezmembrare a imobilului inscris inCF 403138 Charlottenburg

25/02/2019 Hotararea nr.14/2019 privind aprobarea Contractului de prestari servicii de achizitii publice incheiat cu SC Lupu Daniela Expert SRL

25/02/2019 Hotararea nr.12/2019 privind aprobarea Contractului de reprezentare juridica incheiat cu Cabinet Av. Lazarov Adriana

25/02/2019 Hotararea nr.11/2019 privind aprobarea achizitionarii si incheierii Contractului de prestari servicii juridice

25/02/2019 Hotararea nr.10/2019 privind aprobarea Contractului de prestari servicii informatice incheiat cu SC Sobis Solutions SRL

25/02/2019 Hotararea nr.9/2019 privind aprobarea Contractului de prestari servicii contabile incheiat cu Cabinet Individual Contabilitate Blaj Minodora

25/02/2019 Hotararea nr.8/2019 privind achizitionarea serviciilor de intretinere si reparare a iluminatului public in comuna Bogda

25/02/2019 Hotararea nr.6/2019 privind aprobarea Organigramei si a statului de Functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Bogda

25/02/2019 Hotararea nr.5/2019 privind aprobarea listei de investitii publice pe anul 2019

25/02/2019 Hotararea nr.4/2019 privind aprobarea modificarilor tarifare de salubritate practicate de catre Retim Ecologic Service SA

25/02/2019 Hotararea nr.3/2019 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Bogda pentru anul scolar 2019-2020

25/02/2019 Hotararea nr.2/2019 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2018

25/02/2019 Hotararea nr.1/2019 privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 2018