Primăria Bogda județul Timiș

Hotărâri de consiliu (2019)

24/09/2019 Hotararea nr.40 privind aprobarea intocmirii proiectului si executarea lucrarii de ,,Modernizare DS1 Buzad , Com.Bogda

24/09/2019 Hotararea nr.39 privind aprobarea tehnico - economici pentru proiectul ,,Modernizare strada DS4 Altringen , com. Bogda

24/09/2019 Hotararea nr.38 privind aprobarea cererii depuse de doamna Botiz Oxana si atribuirea in folosinta gratuita a terenului situat in Buzad CF 401097 nr.cadastru 326/6/3

24/09/2019 Hotararea nr.37 privind aprobarea proiectului de retea scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Bogda pentru anul scolar 2020 - 2021

24/09/2019 Hotararea nr.36 privind desemnarea reprezentatului Consiliului local Bogda in comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii a Scolii primare Charlottenburg

24/09/2019 Hotararea nr.35 privind desemnarea reprezentatului Consiliului Local Bogda in Consiliul de Administrare a Scolii Primare Charlottenburg

24/09/2019 Hotararea nr.34 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

31/05/2019 Hotararea nr.33 privind trecerea din proprietatea Statului Roman a terenului inscris in CF 402100 situat in intravilanul loc. Charlottenburg in proprietatea Consiliului local Bogda

31/05/2019 Hotararea nr.32 privind implementarea OUG 74/2018 astfel cum a fost modificata prin Legea nr.31/10.01.2019 pentru modificarea si completarea Legii 211/2019 privind regimul deseurilor

31/05/2019 Hotararia nr.31 privind aprobarea participarii comunei Bogda la constituirea Asociatiei pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului Timis - APDT

31/05/2019 Hotararea nr.30 privind aprobarea desemnarii reprezentatului Consiliului local Bogda in Adunarea Generala a Asociatiei pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului Timis - APDT

29/03/2019 Hotararea nr.29 privind aprobarea Organigramei si a Statului de Functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Bogda, jud.Timis

29/03/2019 Hotararea nr.28 privind aprobarea achizitiei unei firme in vederea intocmirii documentatiei de implementare a Sistemului de Control intern/managerial (SCIM) in cadrul Primariei comunei Bogda

29/03/2019 Hotararea nr.27 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa propus pentru recoltare si valorificare in anul 2019 din fondul forestier proprietate publica a comunei Bogda, modalitatea de valorificare si pretul de vanzare

29/03/2019 Hotararea nr.26 privind unele modificari aduse la Contractul de prestari servicii nr.1072/28.09.2012 incheiat cu Ocolul silvic Recas

29/03/2019 Hotararea nr.25 privind aprobarea primei intabulari inCF a terenului categoria de folosinta padure inscrisa in titlul de proprietate nr.1711/26.09.2003 in suprafata de 119,97 ha si titlul de proprietate cu nr. 1712/26.09.2003 in suprafata de 26,12 ha situ

29/03/2019 Hotararea nr.24 privind aprobarea intocmirii documentatiei cadastrale necesare pentru inscrierea in CF a drumurilor de exploatare , comuna Bogda, jud. Timis

29/03/2019 Hotararea nr.23 privind insusirea Raportului de reevaluarea bunurilor a inventarului

29/03/2019 Hotararea nr.22 privind aprobarea achitarii leasing Dacia Duster

29/03/2019 Hotararea nr.21 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere a d-nei Turc Niculina si darea in folosinta gratuita a terenului aferenta casei de locuit situata in sat Charlottenburg nr.11 com. Bogda

29/03/2019 Hotararea nr.20 privind aprobarea neasumarii responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achizitionarea produselor si a contractelor/acordurilor - cadru de prestare servicii pentru derular

29/03/2019 Hotararea nr.19 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019

29/03/2019 Hotararea nr.18 privind aprobarea cerereii depusa de Comanescu Gherghina conform Legii 15/2003 si atribuirea gratuita a terenului situat in Charlottenburg CF 403141

29/03/2019 Hotararea nr.17 privind aprobarea cererii depusa de Bundaciu Vasile Adrian conform Legii 15/2003 si atribuirea in folosinta gratuita a terenului situat in Charlottenburg CF 403140

29/03/2019 Hotararea nr.15 privind insusirea si aprobarea documentatiei de dezmembrare a imobilului inscris inCF 403138 Charlottenburg

25/02/2019 Hotararea nr.14/2019 privind aprobarea Contractului de prestari servicii de achizitii publice incheiat cu SC Lupu Daniela Expert SRL

25/02/2019 Hotararea nr.12/2019 privind aprobarea Contractului de reprezentare juridica incheiat cu Cabinet Av. Lazarov Adriana

25/02/2019 Hotararea nr.11/2019 privind aprobarea achizitionarii si incheierii Contractului de prestari servicii juridice

25/02/2019 Hotararea nr.10/2019 privind aprobarea Contractului de prestari servicii informatice incheiat cu SC Sobis Solutions SRL

25/02/2019 Hotararea nr.9/2019 privind aprobarea Contractului de prestari servicii contabile incheiat cu Cabinet Individual Contabilitate Blaj Minodora

25/02/2019 Hotararea nr.8/2019 privind achizitionarea serviciilor de intretinere si reparare a iluminatului public in comuna Bogda

25/02/2019 Hotararea nr.6/2019 privind aprobarea Organigramei si a statului de Functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Bogda

25/02/2019 Hotararea nr.5/2019 privind aprobarea listei de investitii publice pe anul 2019

25/02/2019 Hotararea nr.4/2019 privind aprobarea modificarilor tarifare de salubritate practicate de catre Retim Ecologic Service SA

25/02/2019 Hotararea nr.3/2019 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Bogda pentru anul scolar 2019-2020

25/02/2019 Hotararea nr.2/2019 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2018

25/02/2019 Hotararea nr.1/2019 privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 2018